Sahypamyz täzelenýär, soraglaryňyz bar bolsa bize ýüz tutuň.

CNC bahar maşyn ussahanasy

CNC bahar maşyn ussahanasy

Jera, dürli simli zynjyrlary, gysgyçlar üçin çeňňek çeşmelerini, süýüm optiki ýatyryş gutularyny we ş.m. öndürmek üçin CNC pru .ina maşynlarynyň tehnologiýasyna eýedir.

Poslamaýan polat SUS 201, SUS 304 ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan materiallary ulanýarys, ýa-da galvanizli ýa-da elektrogalvanizlenen çig mal, ähli materiallar ISO9001: 2015, ASTM, EN we JERA-nyň içerki talaplaryna laýyklykda barlanýar.

Polat sim ýa-da poslamaýan polat sim bir gabdan örtülýär we iş prosesinden öň ony düzeltmek üçin döredilen tigirleriň bir toparyndan geçýär.

Advancedokary ösen awtomatiki sim pru springina enjamy bilen, Jera liniýasy ýokary takyklyk we ýokary hilli material öndürmek ukybyna eýedirFTTH gysgyçlarýa-da iň amatly wagtda müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürmek.OEM we ODM önümçilik mümkinçiliklerini önümlerimize bilelikde hödürleýäris.

Öňdebaryjy tehnologiýalary ulanyp, müşderilerimize bäsdeşlik bahasyny hödürläp bileris we önüm kepilligi bilen harytlarymyzy gysga wagtda eltip bileris.

Jera liniýasy önümçilik desgamyzy gowulandyrmak üçin köp sanly döwrebap enjamlary ulanýar we dünýä maglumat bazarynyň ösmeginiň täze kynçylyklaryny ýeňip geçmek üçin önümlerimizi kämilleşdirmegi dowam etdirýäris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

CNC bahar maşyn ussahanasy

whatsapp

Häzirki wagtda faýl ýok