Sahypamyz täzelenýär, soraglaryňyz bar bolsa bize ýüz tutuň.

Önüm toparlary

 • Göni zawod, bäsdeşlik bahasy
  Ygtybarly hil, RnD we önüm kepilligi

  Biz hakda

  BIZI AP GÖRNÜŞimiz
  ÖNÜMLERDE
  Süýüm optiki
  2012-2022

  • 2012 JERA LINE guruldy

   2012 JERA LINE guruldy

   Biziň gözýetimimiz, telekommunikasiýa torlarynyň gurluşygy üçin ähli çözgüdi öndürmek we üpjün etmek

   köpräk oka
  • 2013-POLE BANDINGS Maşgala

   2013-POLE BANDINGS Maşgala

   Howa kabel ulgamynyň liniýalary üçin polýus zolaklary we ýaýlary öndürip başladyk.

   köpräk oka
  • 2015 MID SPAN KLAMPS

   2015 MID SPAN KLAMPS

   Müşderileriň orta aralyk kabel liniýasyny ýerleşdirmek baradaky talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gysgyçlar we gysgyçlar öndürip başladyk

   köpräk oka
  • 2017 SÖOPGI KLAMPLERI WE GÖRNÜŞLERI

   2017 SÖOPGI KLAMPLERI WE GÖRNÜŞLERI

   Iň soňky kilometrlik kabeli gurnamak üçin damja kabel gysgyçlaryny we ýaýlary öndürip başladyk

   köpräk oka
  • 2018-nji ýylyň süýümli optiki damja kabelleri

   2018-nji ýylyň süýümli optiki damja kabelleri

   Süýüm optiki tehnologiýasynyň in engineeringenerçilik nou-hau laýyklykda süýümli optiki damja kabellerini öndürip başladyk

   köpräk oka
  • 2019-njy ýylyň süýümli optiki gutulary we ammar ulgamy

   2019-njy ýylyň süýümli optiki gutulary we ammar ulgamy

   Süýümli optiki kabel üçin täze süýümli optiki gutular we saklaýyş ulgamyny işe girizdik

   köpräk oka
  • 2021 ÖEÜNI ALYŞ Daşarky kabeller

   2021 ÖEÜNI ALYŞ Daşarky kabeller

   Çalt FTTH gurnamak üçin açyk açyk kabel patchkordlaryny öndürip başladyk

   köpräk oka

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  • Bäsdeşlik bahasy

   Bäsdeşlik bahasy

  • MANUFACTURER RND

   MANUFACTURER RND

  • SYITYASAT Kepilligi

   SYITYASAT Kepilligi

  • ÇÖZGÜN

   ÇÖZGÜN

  BIZI S ÇÖZGÜMIZI synlaň

  Zawod önümçiligi

  Süýümli optiki damja kabelleri

  KABEL KLAMPLERINI AÇY ..

  “ADSS ANCHOR CLAMPS”

  whatsapp

  Häzirki wagtda faýl ýok