Sahypamyz täzelenýär, soraglaryňyz bar bolsa bize ýüz tutuň.

Önüm toparlary

Näme üçin bizi saýlaýar?

 • 1.KOMPETITI BAHASY
 • 2.MANUFACTURER RND
 • 3. SYITYASAT Kepilligi
 • 4. ÇÖZGÜN
 • 5.Global tejribe
 • 6. deňlik kepili

Zawodymyz

Biz hakda

BIZI AP GÖRNÜŞimiz
ÖNÜMLERDE
Süýüm optiki
2012-2022

 • 2012 JERA LINE guruldy

  2012 JERA LINE guruldy

  Biziň gözýetimimiz, telekommunikasiýa ulgamlarynyň gurluşygy üçin ähli çözgüdi öndürmek we üpjün etmek

  köpräk oka
 • 2013-POLE BANDINGS Maşgala

  2013-POLE BANDINGS Maşgala

  Howa kabel ulgamynyň liniýalary üçin polýus zolaklary we ýaýlary öndürip başladyk.

  köpräk oka
 • 2015 MID SPAN KLAMPS

  2015 MID SPAN KLAMPS

  Müşderileriň orta aralyk kabel liniýasyny ýerleşdirmek baradaky talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gysgyçlar we gysgyçlar öndürip başladyk

  köpräk oka
 • 2016 GÖRNÜŞ KLAMPLERI WE GÖRNÜŞLERI

  2016 GÖRNÜŞ KLAMPLERI WE GÖRNÜŞLERI

  Iň soňky kilometrlik kabeli gurnamak üçin damja kabel gysgyçlaryny we ýaýlary öndürip başladyk

  köpräk oka
 • 2017-nji ýylyň süýümli optiki damja kabelleri

  2017-nji ýylyň süýümli optiki damja kabelleri

  Süýüm optiki tehnologiýasynyň in engineeringenerçilik nou-hau laýyklykda süýümli optiki damja kabellerini öndürip başladyk

  köpräk oka
 • 2018-nji ýylyň süýümli optiki gutulary we ammar ulgamy

  2018-nji ýylyň süýümli optiki gutulary we ammar ulgamy

  Süýümli optiki kabel üçin täze süýümli optiki gutular we saklaýyş ulgamyny işe girizdik

  köpräk oka
 • 2022 ÖEÜNI ALYŞ HARDNED ulgamY

  2022 ÖEÜNI ALYŞ HARDNED ulgamY

  Çalt FTTH gurnamak üçin açyk damja kabel kartalaryny öndürip başladyk

  köpräk oka

BIZI S ÇÖZGÜMIZI synlaň

Zawod önümçiligi

Süýümli optiki damja kabelleri

KABEL KLAMPLERINI AÇY ..

“ADSS ANCHOR CLAMPS”

whatsapp

Häzirki wagtda faýl ýok